sexta-feira, 24 de agosto de 2012

quando son un spino las palabras


quando son un spino las palabras,
nun bonda que te sentes an talhos de silenço:
deixa que, an sous géstios, fale l cuorpo todo,
ls uolhos s'ancandílen noutras lhuzes,
te lhieben las piernas a nuobos mundos
i las manos séian mestras noutras músicas:quarta-feira, 22 de agosto de 2012

De milagres, spera solo...


De milagres,
spera solo ls que tu fagas.

De fé an ti
se fúrun morrendo ls diuses,
i de sue lhembráncia an ti
nun quede mais que foia.

Aguanta siempre
la risa a la flor de l die,
inda sabendo que nun aguantará
l rechinadeiro de l tiempo.

Debes te
l respeto de star bibo,
nien deixes ouxar
l dreito de star solo cuntigo.

Bien strondo
fizo la derruída de ls ampérios,
i nunca un renacer faltou:
tamien para ti se del nun te fastares.

Faç lhume
cula pena que te bóten,
mas aguanta l friu,
que nunca ende serás capaç de te calcer.quinta-feira, 16 de agosto de 2012

palabras que son feitoshai palabras que son feitos,
scuolhas que sacas de ti:
perdiste te al dezir nó,
salbaries te a dezir si!

FR


domingo, 12 de agosto de 2012

delantre de ls grandes


de rastro i quemendo tierra,
delantre de ls grandes andas,
sien t'amportar que ls tous písen:
sós merda i cuidas que mandas!

FRquinta-feira, 2 de agosto de 2012

Anquanto, lharga, la nuite nun benirNunca l tiempo agarrarás,
mas nien por esso deixes 
de poner
arbles i todo quanto selombra deia,
que até ua oulibeira ambéijan ls diuses.


Anquanto, lharga, nun benir la nuite,
faç por sereno bibir cada sfergante,
que la sabedorie 
stá antes las palabras, afeita a géstios,
fugindo a las canhadas de ls ganados.


Brua de l eimortal ampério la derruida,
nada de pies queda, solo l que bai
cul aire,
por esso outros que fagas mundos,
raiç an ti siempre botar puodan.


MMquarta-feira, 1 de agosto de 2012

quei de nós nace?quedar bielho ye
amadurar cumo un fruito:
mas quei de nós nace?