terça-feira, 3 de maio de 2011

pregunta (52)

tenie tanta cousa que le custaba a andar dun lhado pa l outro cun tanta cousa a las cuostas:
- sien cousas seremos lhibres?
- i nun mos tíran las cousas que tenemos la raíç de la lhibardade?
- cumo poderiemos eisistir sien l rasgon de las cuntradiçones de que nunca seremos capazes de mos lhibrar?

Sem comentários: