quarta-feira, 22 de agosto de 2012

De milagres, spera solo...


De milagres,
spera solo ls que tu fagas.

De fé an ti
se fúrun morrendo ls diuses,
i de sue lhembráncia an ti
nun quede mais que foia.

Aguanta siempre
la risa a la flor de l die,
inda sabendo que nun aguantará
l rechinadeiro de l tiempo.

Debes te
l respeto de star bibo,
nien deixes ouxar
l dreito de star solo cuntigo.

Bien strondo
fizo la derruída de ls ampérios,
i nunca un renacer faltou:
tamien para ti se del nun te fastares.

Faç lhume
cula pena que te bóten,
mas aguanta l friu,
que nunca ende serás capaç de te calcer.Sem comentários: