quinta-feira, 23 de junho de 2011

solo la nineç


muita beç m'anrábio culas lhembrácias:

cumbido-las a cenar i quaije nunca bénen,
bato-le a la puorta i nun me déixan antrar an casa,
se le digo quien sou nun me conhécen,
s'a mano ben nin me respónden:
partes de mi que se morrírun;
solo la nineç inda le mete miedo a dius:
nunca por alhá passou i por mais lhado
nanhun: nin el stá seguro d'eisitir.
1 comentário:

ACangueiro disse...

la nineç ten la pequenheç ou la grandura de l que somos!

Hai un tiu que diç: "...agora antendo bien quei tamien puode querer dezir l’eideia de que l tiempo mos puode ir fazendo sabidos!"

saludos,

ac