segunda-feira, 20 de junho de 2011

tecido i tecedeira


técen las palabras cun filos de palabras: manta guapa i lharga, mas siempre l testo me deixa cun friu.
Sem comentários: