segunda-feira, 18 de junho de 2012

lhágrimas d'andefréncia, esso nun haihabien se te secado las lhágrimas;
agora que bolbírun,
melhor seinha de bida nun poderies dar:


nun t'amportes se nun páran,
que muita malina inda ténen que lhabar;


hai lhágrimas de risa i de delor,
lhágrimas de perdiçon i abandono,
tamien las hai de miedo i de alegrie,
de grácia, de rábia, de gratidon,
até de zaspero i suidade las hai


de tanta maneira son las lhágrimas,
tanto mos dízen que nien un abc chega
para dezir quanto dezir quieren


mas hai lhágrimas speciales 
que te tráien a ti, 
te spértan cumo un bulhiçco
i adonde nada mais sperabas ou queries
eilhas ábren l camino 
para bolber a ti,
para bolber a casa,


puis lhágrimas d'andefréncia, 
esso nun hai.Sem comentários: