sexta-feira, 8 de janeiro de 2010

you tube un mundo


you tube un mundo i nun sei que fui feito del, por esso nun páro de l buscar; anque saba que nunca lo tornarei a achar, perciso de saber que fui feito del: queda-me, anton, l camino de la busca, esse camino de tantos arressaios i remissacos que nun chega a salir de mi, a puntos de muita beç yá nun ser capaç de çtinguir camino i caminante...


Sem comentários: