sexta-feira, 4 de junho de 2010

preguntas (08)


quei ganha un ambejoso cula ambeija?
nada.
la ganáncia nien siempre stá na ourige de todo: bonda que la metade de diabro que hai an nós i que somos, creça para alhá de la nuossa selombra:

se outros nun crecíren nun quedarei mais armano a eilhes? pregunta-se l ambejoso, sien se dar de cuonta.
antoce, que nun créçan, nun gánhen, nun bíban, nun séian felizes, naide mire para eilhes, pensará siempre l ambejoso.Sem comentários: