quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

You te oufereço las streilhasSenhor, you Te oufereço las streilhas!
Las lhuzes de l bárrio!
Las selombras, que l lhunar faç, nesta nuite tan serena!
Las peinhas, ls marmúrios, l silenço!
Las paxarinas noturnas, que bóltian na tue lhámpeda!
Un rato que atrabessa!
Ls grilhos!
Las belhotras, que, nesta nuite, se caíren de ls carrascos!
Ls filos de scuma, que l airico lhebe scacha i cumpon, ne l lhombo de la presa, pula nuite adrento!
L tejolo de la Tue capielha!
Ls Tous amigos Trabalhadores, que passaran la nuite ne ls tunes de la barraige!
Senhor...
Las lajas de la capielha!
L sonido de la campana, nas horas de la nuite!
L palpitar de l miu coraçon.

24 de setembre de 1958

Telmo Ferraz, L Lhodo i las Streilhas