domingo, 9 de outubro de 2011

nunca la squeças


camina tan debagar

que mal se bei,
sou branco cumo puolo
pul camino;

nunca acraditas
que eilha seia
i bien sabes que solo
ancarando-la la binces mais un rato;

nun trai gadanha na mano
ou uolhos fondos:
ye ua risa, ua quelor
un sfergante que nun buolbe,

mas ateimas an le dar
outro nome, nuobo sentido,
puis sintes que te falta
campo para tanto miedo;

anque te lhiebe pula mano,
nunca la squeças, sien tener que pensar
neilha: outro sabor las cousas ténen,
de sue fraqueza fuorça sácan,
de tan pouco baléren sou balor.
Sem comentários: