sábado, 29 de outubro de 2011

précio


bolbírun las giladas i dou-me de cuonta que solo you nunca me repito, an beç de ruoda camino, an beç d'ampeço canseira que busca sou çcanso, an beç de fastiu de l que siempre buolbe l miedo de l barranco adonde ha de l camino caier, un die: cumo nun sei que passos me spéran, puodo ancaminá-los i tené-los cumo mius: solo l que se muorre puode ser lhibre; nun sei quando nien cumo, mas sei que un die troquemos lhibardade por eiternidade: l mais alto balor solo poderie tener l mais alto précio.
Sem comentários: