segunda-feira, 10 de setembro de 2012

fala a la própia para dies sien sol


a las bezes sáben las própias palabras 
que quédan a mais; 

hai dies an que toco 
todas las campanas
para ajuntar las palabras
i meté las nun ancerradeiro:
assi yá nun puoden formar preguntas
nien dar repuostas a preguntas;


nada puode dezir mais 
do que un mirar
un géstio 
un silenço
ai! cumo fálan ls silenços,
un resfolgar acerca:
esta ye la fala cierta para calcer
l renhon de l ancarambinado eimbierno,
an que la falta de sol
le rouba l norte a la bússola
i solo nabegar se puode
a passo i a la bista.


Sem comentários: