quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Jó (2)


Jó, I, 5-12

Até que houbo un die an que ls filhos de dius se benírun a apersentar delantre l Senhor i Satanás bieno tamien cun eilhes deilhes.
Ende l Senhor dixo-le a Satanás: de adonde benes? I Satanás respundiu-le al Senhor, dezindo: de arrodiar l mundo i de andar a passear por el.
Dixo-le l Senhor a Satanás: Toma bien atento al miu criado Jó, puis naide hai na tierra que s'acumpare a el, home hounesto i dreito, temiente a dius i que se zbia de l mal.
Antoce, Satanás respundiu-le al Senhor, dezindo: dará-se l causo de Jó temer a dius sien nanhun antresse?
Anton nun arrodieste c'un galaton a el, a la casa del ia todo quanto ten? Abençoneste da la obra de sues manos i l ganado del stendiu-se pula tierra.
Mas stende la tue mano i topa-le an todo l que ten i berás se diç bien de ti na tue cara!
I dixo-le l Senhor a Satanás: ende tenes todo quanto el ten, queda de tue mano, mas nun stendas la tue mano contra el; i Satanás saliu de delantre la perséncia de l Senhor.
Sem comentários: