sábado, 5 de dezembro de 2009

diário 29

agora son ls tratores que rúgen puls caminos, a deixar-me suidades de l roçar de l timon de l arado a camino de l'arada: i ben-me a la eideia que ls sonidos tamien se muorren, cumo tal ls mius passos an baile na praça, an die de fiesta: tengo de me cuntentar cula música de l arrastrar ls pies.


Sem comentários: