segunda-feira, 28 de março de 2011

ye l'ouropa ua eideiaye l'ouropa ua eideia, mais do que un cuntinente que, bendo bien, nunca fui; para alhá de muitas guerras, alguns reis i nomes de países, pouco deilha sabemos, pouco deilha mos dízen; para quei antressa todo esso se l denheiro nun deixa campo para mais nada? ua ouropa de l denheiro nunca ha de ser possible nien las guerras neilha se calharan: esse ye mui fraco cimento para todo ounir; ye tamien cun assento ne l denheiro que cada beç se fala de que uns, que se cúidan ricos, nun stan para aturar ls outros, que los ténen por probes, al punto de tener que le dar a quemer; nun puode durar muito ua ouropa destas, puis tan andebles aliçaces nun son capazes de aguantar tan pesada casa quemun; hai que buscar outros caminos, cumponer a cada die essa eideia de ouropa, de modo que l purmeiro furacon de rialidade nun la bote abaixo: se essa se mos cair, outra nun teneremos i ende, possiblemente, nuoba glaciaçon ampeçará.

Sem comentários: