domingo, 4 de setembro de 2011

busca


perdo-me an busca de palabras
maduras para dezir
- cumo an nino a ler bides de balancies

Sem comentários: