quinta-feira, 14 de julho de 2011

eissencial


l eissencial nun se deixa fazer cinema, poema, pintura ou outra arte: agarra-se siempre al modo de esta respirar, sou bafo ye siempre passageiro que s'adebina i nun se bei, siempre menudéncias a que nun tenes tiempo de le dar amportança: tan debrebe passas por eilhas que solo apuis te dás de cuonta, a las bezes; quando l çcubrires, nun deixes que te zbíen, mas purpara-te para muita beç nun te antendéren i quaije siempre te deixáren: nunca ye l que outros de ti spéran, mas tu própio.


Sem comentários: