sábado, 17 de março de 2012

las bezeiras de Circe


era guapa Circe i sou palaço
de cantarie lhabrada cun lhargas bistas
guardado por lhobos i lhiones
ambruxados pula diusa cun sues yerbas
Circe diusa de guapas tranças i boç
siempre tecendo sues lhuzientes telas
quien le poderie rejistir a sous ancantos?

tamien als sfamiados cumpanheiros d'Oulisses
le dou sou queiso, sue branca cebada i sou miel
cun bino ambuolbo an bruxedo malo
i quando la diusa le topou cun sue bara
lhougo eilhes se bolbírun an cochinos
mas, maldiçon suprema, cuntinando a pensar,
dando le la diusa de cochinos la bianda

i eilhes stiraçados an sue própia merda:
querie Circe que nun lhembráran sues tierras
i nun quejíran mais saber de sue giente
- tan guapos son ls ancantos de l squecimiento! -
quando Oulisses ls lhibartou, un choro
de suidade abaixou porriba deilhes
que até la diusa quedou penerosa cul retombo

eilhi passórun un anho ambelados pula diusa
quemendo i buendo de l melhor
i solo apuis bolbírun a casa, apuis de habéren
passado l Hades - ye de muortos la tierra de l squecimeinto -
mas era para casa que bolbien, pa la giente
que los criou cun sou canto, sue lhéngua, sou pan:
quien ye capaç d'aguantar ua bida nas bezeiras de Circe?[anspirado na OUDISSEIA, de Houmero, Canto X, 210-574]
Sem comentários: