quarta-feira, 6 de junho de 2007

Las ranas que querien tener un rei

Ranas antre oucas frolidas (M. Bandarra)Ne l tiempo an que ls animales tenien quereres, habie ua lhagona chena de ranas. Sien salir deilhi, las ranas yá andában fartas de nun tener quien le dezira l que staba cierto, quien fazira leis i quien disse castigos als que nun las cumprien. Ende, lhembrórun-se de le pedir a Júpiter un rei. Mas l dius, para fazer caçuada deilhas, atirou-le cun un palo al mesmo tiempo dezie cun sue boç troniada, «Ende teneis l buosso rei».

Las ranas quedórun chenas de miedo de l palo, mas lhougo s’ampeçórun a chubir para anriba del i a perder-le l miedo, por béren que nada fazie. Ende perdírun-le tamien l respeito al rei i çpreziórun-lo. «Este rei, dezírun-le a Júpiter, nun s’ampon. Manda-mos mas ye un que tenga outoridade.»

Antoce, Júpiter mandou-le ua ciguonha de cachaço tan lhargo que las ranas quedórun sien saber se era serpiente ou ciguonha. Mas esta lhougo ampeçou a comer las ranas, que se fúrun

a queixar outra beç a Júpiter a pedir-le outro rei i que mandasse ambora la ciguonha. Ende Júpiter dixo-le, «Se nun stais cuntentas quando las cousas cuorren bien, teneis de tener pacéncia quando las cousas cuorren mal.» I nada fizo, tenendo eilhas que aguantar la ciguonha.

Porqui se bei que nun se debe de pedir un rei als diuses, mais bal ser eileito puls antressados. Mas inda mais bal nun tener nanhun rei, que uas bezes nun quier saber de nós i outras bezes mos puode comer.

(Fábula de Eisopo, amanhada i cun nuoba moral, solo mie).
Sem comentários: