sexta-feira, 1 de junho de 2007

L lhion i ls buis


Habie quatro buis que fazírun ua jura d’amisade antre eilhes: comien siempre juntos todos quatro i ajudában-se uns als outros. Questumaba passar puli un lhion i bien le gustarie de lhebar un de ls buis pa l sou zayuno: El bien sabie que nun era capaç de bencir ls quatro buis juntos, mas solo un de cada beç. Bendo l lhion cumo ls buis stában resolbidos a mantener-se juntos, arranjou un modo de ls apartar: spalhou falas para que tubíran ambeija i çcunfiáran uns de ls outros. L’eideia de l lhion batiu cierta i deilhi a pouco tiempo ls buis yá se habien anrabiado i çcunfiában uns de ls outros. I ende l lhion fui-los comendo a un de cada beç.

Porqui se bei que l’ounion faç la fuorça i la debison faç la fraqueza; a quien nun mos quier bien nun hai que le dar oubidos, nien del debemos de recebir cunseilhos.

(Fábula de Eisopo, amanhada)
Sem comentários: